Play Video

Бел​

Автор: Ника Гавровска

Илустратор: Ристо Аврамовски

Издавач: Гаврош

Чита: Ѓорѓи Јолевски

Времетрање: 13 минути

Една зимска ноќ, кога ќе забележи едно необично бело дете, долу на улиците под неа, љубопитната Месечина ќе тргне по него и ќе заталка во денот. Не само што Месечината ќе го следи таа вечер, туку ќе остане негова пријателка се до денот кога тој ќе ја продаде и ноќите во градот ќе станат сосема темни.

Бел е современа илустрирана бајка за чудесното пријателство помеѓу малиот Бел и Месечината. Бел е приказна за осаменоста на небото полно со ѕвезди и онаа вистинската осаменост на оние кои им недостига љубов. Ова е приказна за неизмерната љубов каква што е мајчинската.