Play Video

Beni Peshkaqeni​

Autorë: Bruce Hale

Ilustratorë: Guy Francis

Përkthimi: Fjolla Zllatku

Botues: Harper Collins Publishers

Lexoi: Amernis Nokshiqi

Kohëzgjatja: 8 minuta

Beni është peshkaqen dhe ai është nxënësi mi i madh, më i fuqishëm i Shkollës detare. Ai e shijon jetën, gjithmonë ka qëllimet më të mira dhe dëshiron të ndihmojë, mirëpo entuziazmi i tij për bashkëmoshatarët e tij ndonjëherë është i tepërt. Ai vrapon shumë shpjet gjatë kohës së lojërave, u hanë ushqimin shokëve gjatë kohës së pushimit dhe është shumë i zhurmshëm në orët e mësimit. Mësuesja e tij e këshillon të përshtatet me nxënësit e tjerë bashkëmoshatarë dhe e mëson se ka kohë dhe vend për të gjitha.